Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez P.H.U. „ STEKAM” Sylwia Kierczyńska – Lakiery FRESH

Obowiązek informacyjny.


Administratorem Państwa danych jest P.H.U. „ STEKAM” Sylwia Kierczyńska – Lakiery FRESH. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. : nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą Firmą oraz naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie sprzedaży produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, w szczególności firmy spedycyjne, którzy współpracują z nami. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom P.H.U. „STEKAM” kompleksowej informacji handlowej, w ramach oferowanych przez Firmę produktów.
Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

  1. Żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administratorem Państwa Danych jest P.H.U. „STEKAM” Sylwia Kierczyńska z siedzibą we Wrześni 62-300, ul. Elizy Orzeszkowej 12
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: lakiery@onet.pl Osoba odpowiedzialna: Tomasz Kierczyński tel. 882 176 042.

Administrator Baz Danych